Kontakt

Det går att få tag på oss direkt via e-post och i så fall är adressen ”info at kaleidoskop punkt se”. Brev skickade dit når samtliga personer. Adresserna till enskilda personer finns under respektive porträtt på Om Kaleidoskop. För att kontakta den ansvarige för ett specifikt projekt, hänvisar vi till sidan som är avsedd för projektet i fråga.