Kaleidoskop Blogg

Välkomna till Kaleidoskop! 7

Välkomna till Kaleidoskop!

Idag har vi äran att inviga den här sidan med några väl valda ord. I första hand ämnar vi stilla eventuell nyfikenhet kring Kaleidoskop genom att förklara bakgrund, syfte och mål med såväl hemsidan...