Natt över Haragada

Natt över Haragada är en expansion till Haragada med snabbare och smidigare regler, anpassade till enkvällsäventyr, samt två scenariofrön och en namnlista, allt för att det ska gå enklare att komma igång med spelandet. Det var också grunden för ett av våra arrangemang på Stockholms spelkonvent. Dokumentet är på 7 sidor och helt gratis att ladda ned. Därtill finns nya personblad och spelledarblad.

Natt över Haragada
Personblad
Spelledarblad

Kommentera